PROJEKTOWANIE

Nasza firma zajmuje się projektowaniem instalacji sanitarnych, a w szczególności:
- wentylacji mechanicznej
- klimatyzacji komfortu (biura , domy, sklepy )
- instalacji wod-kan. i c.w.u. oraz c.o.
Nasze bogate doświadczenie przy projektowaniu pozwoli na wykonanie projektu zgodnie z wymaganiami klienta oraz zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami.

REALIZACJA

Wykonujemy montaż instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, oraz pozostałych instalacji sanitarnych.
Potrafimy sami, na podstawie projektu wentylacji, wykonać prefabrykat i złożyć całą instalację na budowie.
Wszelkie przeróbki, zmiany trasy przewodów, kolizje rozwiązujemy we własnym zakresie, po wcześniejszym uzgodnieniu z inwestorem.
Specjalizujemy się także w wykonywaniu instalacji wodnych rurowych w różnych systemach:
- spawanym
- klejonym
- lutowanym
- itp.
Instalacje solarne wykonujemy na podstawie sporządzonego projektu w oparciu o wytyczne architektoniczne, przepisy prawa budowlanego i oczekiwania inwestora.

SERWIS

Firma Innova Instal sprawuje serwis techniczny instalacji i urządzeń sanitarnych w budynkach, biurach i sklepach, takich jak:
- kotłownie
- wentylatornie
- hydrofornie
- instalacje cwu, co
- wentylacja mechaniczna
- wentylacja grawitacyjna itp.
Gwarantujemy bezpieczeństwo pracy i fachowość obsługi. Szybko likwidujemy ewentualne awarie i nieprawidłowości w funkcjonowaniu instalacji i urządzeń. Systematyczne i fachowe przeglądy, zapewniają bezawaryjną pracę na wiele lat. Zlecając nam serwis, kupują Państwo bezpieczeństwo i pewność, że powierzone nam instalacje są należycie konserwowane.

POMIARY

Wykonujemy pomiary w instalacjach sanitarnych. Mierzymy i sprawdzamy instalacje techniczne a w szczególności wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, pod kątem założeń projektowych:
- temperatury powietrza
- wilgotności
- czystości medium
- jakości izolacji
Po zweryfikowaniu stanu faktycznego przystępujemy do regulacji, w celu przywrócenia jej parametrów, jakie założył dla danej instalacji projektant. Na życzenie klienta, możemy wykonać kontrolę stanu izolacji termicznej, za pomocą kamery termowizyjnej. W instalacjach z roztworem glikolu badamy pomiar stężenia glikolu i temperaturę krzepnięcia medium. Dodatkowo wykonujemy audyty energetyczne, które obrazują zużycie energii dla całego budynku.


All rights is reserved. Design and logo: GARIVALD
INNOVA INSTAL Telefon: 791 016 013, e-mail: innovainstal@gmail.com